Esimies, tiedätkö miksi työkaverin tunteminen ihmisenä on tärkeää?

Eettinen johtaminen on kasvussa ja se on koko ihmiskunnan selviytymisen elinehto. Inhimillisyys syttyy vain aidossa kohtaamisessa – siinä että tuntee toista pintaa syvemmältä…

Scheinin mukaan (2018) johtamiskulttuuri on vihdoin muutoksessa reaktiivisesta pintatason johtamisesta kohti vaikuttavaa systeemistä johtamista. Roolikeskeisyyteen perustuva johtamistyö on myös siirtymässä kohti inhimillistä ja eettisesti kestävää kohtaavaa johtamista. Hitaasti mutta varmasti.

Scheinin vuonna 1985 esittämä organisaatiokulttuurimalli on siis vahvasti elossa.

Miten sitä voi soveltaa johtamiskulttuurin havainnointiin?

➢Tason 1 (Artefaktit) johtamiskulttuurissa ihmisten välisiä suhteita tarkastellaan johtamisessa pelkästään näkyvien ja määriteltyjen roolien kautta. Päätöksien kanssa kyetään elämään perustelemalla ne roolien kautta.

➢Tason 2 (Arvot) mukaisessa johtamiskulttuurissa ja päätöksenteossa huomioidaan ihminen ja hänen arvonsa työroolin takana. Inhimillisyys kasvaa tämän tason johtamisessa eksponentiaalisesti. Psykologisen turvallisuuden tunteen luominen on mahdollista.

➢Tason 3 (Uskomukset) mukaisessa johtamiskulttuurissa johto toimii systeemiälykkäästi ja huomioi myös rakenteet, uskomukset ja kontekstin sekä pyrkii ymmärtämään miten koko organisaatiosysteemi toimii yksilön ympärillä. Luottamuksen rakentuminen on mahdollista.

Hyvässä johtamiskulttuurissa kaikki kolme tasoa ovat läsnä. Roolien mukaista toimintaa ja päätöksien perustelua tarvitaan, mutta niiden tulisi olla arvoihin ja myönteisiin uskomuksiin sisäistyneitä rakenteita.

Millä tasolla sinun johtamistyösi on?