Numeroilla voidaan perustella mitä tahansa. Olennaista on kuitenkin pyrkiä hahmottamaan asioiden välisiä suhteita ja kokonaisuuksia.

Numerot vaikuttavat myös ihmisten väliseen yhteistyöhön ja yhteistyökyvyttömyyteen. Oletko joskus ollut tilanteessa, jolloin tapa budjetoida on estänyt ihmisten tai ryhmien välistä yhteistyötä?

Ilmiöpohjainen budejtointi on tulossa. Sillä saadaan aikaan kestävämpää johtamistyötä

#johtaminen #päätöksenteko #ilmiöpohjaisuus #johdontyönohjaus #työnohjaus