Työroolin tehtävänä on sujuvoittaa työssä tapahtuvaa vuorovaikutusta, tukea työssä oppimista ja kehittymistä sekä suojata meitä liialliselta työn kuormitukselta.

Fyysinen työskentely-ympäristö vaikuttaa vahvasti roolitietoisuuteemme. Etätyössä työhön liittyvä roolitietoisuus saattaa joutua koville, koska kodin fyysinen ympäristö ei tue roolitietoisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Kodin väri-, haju- ja äänimaailma ja siellä olevat ihmiset tukevat ennemminkin aviopuolison tai vanhemman roolia, mutta eivät ehkä työrooliamme.

Työpaikalla saattaakin olla huomattavasti helpompi tiedostaa, että työpaikan ilmapiiritutkimuksen sisältämä palaute kohdistui esimiehen työrooliin, ei niinkään minuun itseeni.

Mitä pidempään teemme monipaikkaista työtä tai etätyötä, sitä tärkeämpää on työssä jaksamisen sekä työn laadunhallinnan kannalta pyrkiä tietoisesti kehittämään roolitietoisuuttamme.

Tarkoittaako roolitietoisuus sitä, että työ on teatteria?

Roolin käsite juontaa juurensa psykiatri Jacob Levy Morenon (1889 – 1974) tutkimuksiin. Hän oli kiinnostunut siitä, miten ihminen toteuttaa itseään sosiaalisessa vuorovaikutustilanteessa spontaanisti ja luovasti. Hänen mukaansa roolien avulla opimme eläytymään toisen ihmisen asemaan ja löydämme tien sisäisestä maailmasta kohti ulkomaailmaa. Olemme suhdeolioita.

Työrooleihin liittyy työyhteisössä sekä työn maailmassa monenlaisia uskomuksia, fantasioita, odotuksia ja pettymyksiä. Usein ne ovat hyvin epärealistisia, sillä heijastamme herkästi työrooleihin omia uskomuksia, toiveita ja pettymyksiä aiemmista ihmissuhteistamme.

Roolit antavat meille karkean käsikirjoituksen työroolimme mukaiselle työn toteuttamiselle. Niiden sisällä on kuitenkin aina ainutlaatuinen ihminen, joka luovuutensa avulla toimii tilanteen vaatimalla tavalla. Niiden ei siis pidä antaa jäykistää omaa työhön liittyvää roolisuoritustamme.  Roolitietoisuus ei siis tarkoita jäykkää roolin vangiksi jäämistä. Mikäli oma työroolisi tuntuu liian tiukalta, ole varuillasi ettet kadota itseäsi sen sisälle.

Mitä jäykempi on työhön liittyvä roolisuorituksesi, sitä vähemmän on sinua itseäsi läsnä työssäsi.

Miten voin kehittää roolitietoisuutta?

  1. Rituaalit, visuaalisuus ja sisäinen puhe. Auta itseäsi siirtymään tietoisesti työrooliin jonkin rituaalin avulla. Kevyt aamulenkki, työvaatteiden tietoinen pukeminen, meikkaaminen tai parranajo tai vaikka aamuinen työtanssi voivat auttaa siirtymään kohti työroolia. Työn tekemisen aikana voit aika-ajoin silmäillä jotakin työroolista muistuttavaa fyysistä objektia ja ylläpitää roolitietoisuutta, vaikka vaativan työpalaverin aikana. Sisäistä puhetta voit käyttää apuna työn tekemisen aikana, silloin kun kohtaat vaikealta tuntuvia tunteita. Tällöin voit sanoittaa hiljaa mielessäni: “Tämä palaute kohdistuu nyt työrooliini, ei minuun itseeni.”
  2. Omien rooliodotuksien näkyväksi tekeminen. On tärkeää konkretisoida tekojen tasolla mistä voit havaita, että olet tehnyt riittävän roolisuorituksen. Kirjaa tämä/nämä itsellesi työpöydän äärelle ja arvioi säännöllisesti, miten olet onnistunut työroolisi mukaisessa toiminnassa ja käyttäytymisessä.
  3. Rooliodotuksien kirkastaminen. Voit tukea roolitietoisuuttasi konkretisoimalla ja realisoimalla työrooliisi kohdistuvat rooliodotukset asiakkaiden, esimiehen, tiimin tai kollegojen taholta. Kirjaa nämä odotuksen itsellesi näkyviin ja palauta ne säännöllisesti mieleesi. Älä jää arvailemaan, vaan pyydä odotuksien kirkastamiskeskustelua. 
  4. Vastaroolilla leikittely. Vastaroolilla tarkoitetaan sellaista roolia, joka on oman työroolisi vastakohta. Mikäli työrooliltasi esimerkiksi odotetaan jämäkkyyttä ja päämäärätietoisuutta, voit pohtia, miltä tuntuisi, jos olisitkin epävarma ja epäröivä. Miten esimerkiksi asiakkaasi reagoisi tällaiseen työkäyttäytymiseen ja olemukseen? Leikittele vastaroolillasi ja kehitä samalla epävarmuuden sietämisen kyvykkyyttäsi. Tiedämme nimittäin, että rooleilla leikkiminen kehittää tuntemattoman tulevaisuuden sietämisen kykyä. 

Lähteet

Apter Norbert. 2003.The human being: J.L. Moreno’s vision in psychodrama.

Yaniv Dani. 2012.Dynamics of Creativity and Empathy in Role Reversal: Contributions From Neuroscience

Whitehead, C. 2008. The neural correlates of work and play.