Johtamisen paradigma on muuttumassa. Teal-organisaatiot ovat tulossa.

Teal-organisaatiot perustuvat itseohjautuvuuteen, systeemisen kokonaisuuden tarkasteluun, systeemin luonnollisiin rakenteisiin ja luottamukseen.

Itseohjautuvuus organisaatioissa tulee väistämättä lisääntymään kompleksisuuden lisääntyessä.
Mitä se tarkoittaa työntekijälle? Mitä se tarkoittaa johtamiselle?

Työntekijän itsemääräämisoikeus tulee lisääntymään. Toisaalta myös vastuunotto omasta työstä, itsensäjohtamisesta ja työyhteisöstä tulee lisääntymään.

”Ei kuulu mulle” ei enää ole toimiva lause eikä asenne.

Esimieheltä odotetaan suurta asenne- ja ajattelumuutosta johtamiseen. Johtaminen on palveluammatti. Esimiesten tehtävänä tulee olemaan työntekemisen mahdollisuuksien jatkuva parantaminen. Ei jatkuvien valtapelien pelaaminen, neuvottelu ja työntekemisen kontrollointi. Palkka ei enää kuvaa asemaa organisaatiossa.

Ylimmän johdon tehtävä on tulevaisuudessa asettaa työntekemisen aurauskepit kulttuurin johtamisen kautta. Asettaa selkeät tavoitteet ja seurata markkinoiden hiljaisia signaaleja – tehdä aitoa strategiatyötä.

Ylimmän johdon tehtävä ei ole olla organisaation puhuva pää, eikä heidän aikaa kuluteta mediatemppuihin tai ylenmääräiseen viestintään. Työ ja sen tekijät viestivät ympäristölle riittävästi.

Organisaation laatuajattelu integroituu vihdoin aidosti kulttuuriin. Vastuunoton ja luottamuksen kautta.

Ylin johto luottaa siihen että työntekijät hoitavat homman.

Oganisaatiotoiminta tulee perustumaan luottamukseen. Ei Tayloristiseen oletukseen siitä että työntekijä on tyhmä ja tietämätön. Tai Fayolaiseen ajatukseen työntekijän kurin ja kontrolloinnin tarpeesta.

Nyt on johtamisen uusi aika.