Tunteet vaikuttavat päätöksentekoon mitä suuremmassa määrin.
Kun olet valitsemassa uutta yhteistyökumppania projektiin, yhteistyökumppankin kosketus kättelyn yhteydessä saattaakin olla merkittävämpää kuin hänen tarjouksensa sisältö.
Päätöksenteossa tunteiden merkitys on valtaisa ja neurotieteen tutkimuksien mukaan emme
pysty tekemään hyviä päätöksiä ilman tunteita. Tunteiden avulla vertaamme päätöksenteon
kohteen faktoja aiempiin kokemuksiimme ja ennustamme tunnepohjalta mahdollisia
tulevaisuuden skenaarioita valintaamme liittyen.
Neurotutkijoiden Mary Helen Immordino-Yangin ja Antonio Damasion mukaan rationaalinen
ajattelu ja looginen päättelykyky ovat olemassa mutta käytämme kaikissa valinnoissamme
tunteita hyväksi. Kognitio ja emootiot eli järki ja tunteet kulkevat siis käsikädessä ja ne tarvitsevat toinen toisiaan toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla.
Organisaatiotutkimuksessa niin sanottu psykologinen turvallisuuden tunne on kytköksissä
Immordino-Yangin ja Damasion tutkimukseen. Työympäristössä tunneilmapiiri on merkittävä työyhteisön oppimiseen ja kehittymiseen liittyvä tekijä. Mikäli työyhteisön tunneilmapiiri on esimerkiksi pelon värittämä, on työntekijöiden hankalampi oppia ja tehdä viisaita valintoja.
Tunteilla on siis väliä. Myös tuottavuuden näkökulmasta.