Etätyössä työrooli hukassa? Voimat vähissä?

Etätyössä työrooli hukassa? Voimat vähissä?

Työroolin tehtävänä on sujuvoittaa työssä tapahtuvaa vuorovaikutusta, tukea työssä oppimista ja kehittymistä sekä suojata meitä liialliselta työn kuormitukselta. Fyysinen työskentely-ympäristö vaikuttaa vahvasti roolitietoisuuteemme. Etätyössä työhön...

Numerot ja johtaminen – johdon työnohjaajan ajatuksia

Numeroilla voidaan perustella mitä tahansa. Olennaista on kuitenkin pyrkiä hahmottamaan asioiden välisiä suhteita ja kokonaisuuksia. Numerot vaikuttavat myös ihmisten väliseen yhteistyöhön ja yhteistyökyvyttömyyteen. Oletko joskus ollut tilanteessa, jolloin tapa...

Aivojumppaa

Tässä pähkinänkuoressa meditaation perusteet. 1. Rauhoitu paikallesi hetkeksi. 2. Kiinnitä huomio hengitykseesi. 3. Kiinnitä huomio siihen kohtaan kehossasi, jossa juuri nyt tunnet hengityksesi kaikkein parhaiten. 4. Joka kerta kun havaitse huomiosi karkaavan päivän...
Esimies – uskallatko tuntea työntekijäsi?

Esimies – uskallatko tuntea työntekijäsi?

Esimies, tiedätkö miksi työkaverin tunteminen ihmisenä on tärkeää? Eettinen johtaminen on kasvussa ja se on koko ihmiskunnan selviytymisen elinehto. Inhimillisyys syttyy vain aidossa kohtaamisessa – siinä että tuntee toista pintaa syvemmältä… Scheinin...